Dezvoltarea cercetării științifice și a inovării. Creșterea contribuției lor directe la dezvoltarea accelerată sustenabilă a României
(Măsuri generice)

a) Creșterea finanțării cercetării științifice și inovării prin alocări bugetare la nivelul cel puțin al mediei din țările Uniunii Europene, ca pondere în PIB.

b) Dezvoltarea cercetării aplicative orientate în primul rând pe nevoile dezvoltării țării, în vederea creșterii contribuției la dezvoltarea economică a României și a valorificării avantajelor sale competitive.

c) Creșterea semnificativă a ponderii tematicilor orientate pe nevoile dezvoltării țării în evaluarea unităților și personalului de cercetare.

d) Perfecționarea finanțării multianuale a cercetării științifice.

e) Promovarea cercetărilor științifice în domeniile cu probleme actuale majore (energie, schimbări climatice etc.), precum și în cele privind tehnologii-cheie sau cu potențial de inovare industrială/agricolă.

f) Sprijinirea promovării rezultatelor cercetării din România și a transferului tehnologic în economia reală.

g) Stimularea parteneriatului între unitățile de cercetare și firmele private sau de stat.

h) Sprijinirea promovării cercetării românești în țară și străinătate, precum și a parteneriatului internațional, în primul rând cel din cadrul Uniunii Europene.

i) Asigurarea încrederii în sistemul de doctorat românesc prin perfecționarea organizării acestuia.

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II