• Politicile PNȚMM se adresează tuturor categoriilor sociale. Ne numim partid „țărănesc” în virtutea tradițiilor înaintașilor noștri, dar și pentru că ne preocupă în mod particular soarta satelor românești, unde în anul 2021 locuiau 46% din populația țării. Populația rurală și satele au fost marii perdanți ai așa-zisei „tranziții” din România, politicile promovate în această perioadă dovedindu-se incapabile să asigure transformarea gospodăriilor țărănești în ferme agricole familiale moderne, viabile economic, precum și să asigure dezvoltarea unor activități neagricole și a infrastructurilor necesare comunităților rurale.
  • Tradiția românească este legată de dragostea de țară, de țarina strămoșească, de satul românesc – ca leagăn al nașterii poporului român. Problema populației rurale și a satelor românești de astăzi este de tot mai mare actualitate: sate, mai ales cele mărginașe, abandonate economic și din punct de vedere al infrastructurilor de toate tipurile și, în consecință, depopulate de populația activă prin migrare urbană sau în străinătate; terenuri agricole abandonate, lăsate în paragină.
  • PNȚMM dorește, pe linia tradiției sale, să acorde o importanță deosebită satului românesc prin promovarea unor politici adecvate de sprijinire a fermelor familiale comerciale moderne și a antreprenoriatului rural, respectiv de dezvoltare rurală sustenabilă, tinzând spre apropierea „celor două Românii” existente astăzi – România rurală periferică și România urbană.
Cine suntem
Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II