• Locul României este în Uniunea Europeană în condițiile vizionare ale înaintașului nostru Iuliu Maniu, care au fost definite încă din anul 1924 și care au devenit extrem de actuale:

  „Viitorul este al unităților mari sociale ori economice […]. Statul român, mai curând ori mai târziu, va trebui să facă parte dintr-o astfel de mare unitate și rolul lui, în această perspectivă, va depinde de modul în care a știut să se organizeze și să se conducă până în momentul acelei noi și mari prefaceri.

  De măsura în care va putea să-și câștige autoritatea și prestigiul moral, încrederea și respectul vecinilor săi și al lumii civilizate va depinde dacă statul român va fi un obiect de târguială – ori un factor hotărâtor, va fi un centru al formațiunii grandioase ce va veni – ori își va târî viața umilită […] de pe o zi pe alta, din grația altora și servind pe alții”!

  Vitregiile istoriei poporului român, „așezat în calea tuturor răutăților”, au făcut ca el să trăiască mult timp despărțit în stătulețe, în cea mai mare parte sub suzeranitatea sau ocupația altor state, așa că a fost nevoit să ducă o îndelungată luptă pentru neatârnare și unire. În această luptă poporul român a beneficiat și de ajutorul unor state, care s-au dovedit a-i fi prietene.

  Astfel, în 1822, sub presiunea Marii Britanii și Franței, Turcia pune capăt ocupației militare a Principatelor Române – Țara Românească și Moldova – și se restaurează domnii pământeni. După Războiul Crimeei (1854-1856), tot cu ajutorul Franței și Marii Britanii, Principatele Române primesc autonomie administrativă, Moldovei i se alipește Bugeacul și se organizează „adunările ad-hoc” consultative privind organizarea guvernamentală, care au dus la Unirea Principatelor din 1859, recunoscută cu ajutorul acelorași „puteri garante”. Independența Principatelor Unite avea să fie recunoscută în 1878 (când se alipește lor și Dobrogea) cu ajutorul acelorași două state, la care se adaugă și Germania. Marea Unire din 1918 a Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei cu Regatul României, deși înfăptuită în mod curat democratic, avea să fie cu mari dificultăți recunoscută: Declarația în 14 puncte a președintelui SUA, Woodrow Wilson, la 8 ianuarie 1918 în Congresul SUA, în care se enunța dreptul popoarelor la autodeterminare și se cerea „dezvoltarea autonomă a popoarelor din Austro-Ungaria” a accelerat și a determinat schimbarea atitudinii oponenților externi și a celor cu reticențe interne; într-un final, Marea Unire a fost recunoscută, de asemenea, cu ajutorul Franței, Marii Britanii și SUA. Mai este de menționat că, în perioada interbelică, acțiunile de rezistență împotriva dictaturilor succesive din România (regală, antonesciană și sovieto-comunistă), a căror lider a fost Iuliu Maniu, au avut loc, de asemenea, pe baza legăturilor cu statele occidentale SUA, Marea Britanie și Franța.

  Această foarte scurtă prezentare scoate în evidență faptul că în decursul istoriei, România a beneficiat de ajutorul țărilor occidentale dezvoltate, în primul rând Franța, Marea Britanie și, mai ales, SUA și că independența și unirea poporului român într-un stat unitar și democratic n-ar fi fost posibile fără sprijinul acestor țări.

  Drept urmare, strategia noastră geopolitică constă în dezvoltarea României ca o țară generatoare de valori, situată în Uniunea Europeană, în structurile NATO și în parteneriat strategic cu SUA.

Cine suntem
Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II