Perfecționarea politicii externe și de apărare a României.
(Măsuri generice)

1. Consolidarea apărării naționale a României.

 

a) Asigurarea profesionalizării armatei și a încadrării sistemului de apărare național în structurile NATO, inclusiv ca mod de operare și dotare.

b) Asigurarea dotărilor necesare și a personalului necesar, inclusiv a pregătirii acestuia, astfel ca în condițiile apartenenței NATO să se asigure securitatea națională.

c) Dezvoltarea industriei de apărare autohtone.

d) Asigurarea participării la misiunile structurilor militare euroatlantice.

e) Asigurarea parteneriatului militar strategic cu SUA.

 

2. Perfecționarea politicii externe a României în cadrul Uniunii Europene (UE).

 

a) Asigurarea îndeplinirii responsabilităților de membru al UE și a contribuirii la realizarea obiectivelor din tratatele în vigoare.

b) Susținerea intereselor României în procesele de luare a deciziilor în organismele UE. Asigurarea intrării în drepturi a României ca membru al Spațiului Schengen.

c) Sprijinirea pregătirii societății românești privind statutul de membru UE. Asigurarea alinierii politicilor românești la politicile comunitare.

d) Asigurarea pregătirii temeinice a participării reprezentanților români la activitatea instituțiilor comunitare.

 

3. Perfecționarea politicii externe a României cu alte state.

 

a) Asigurarea profilului moral și a competențelor profesionale ale personalului diplomatic român.

b) Asigurarea parteneriatului strategic cu SUA.

c) Susținerea dezvoltării relațiilor politice și economice dintre România și statele democratice dezvoltate sau emergente.

d) Susținerea relațiilor economice, științifice și culturale cu toate țările care au o politică pașnică și democratică, în spiritul respectului reciproc.

e) Susținerea promovării intense relațiilor economice externe de către personalul diplomatic român.

 

4. Promovarea și apărarea imaginii românilor și României în lume.

 

a) Instituție națională pentru promovarea românilor și României în lume prin mijloace eficiente și moderne (evenimente culturale, târguri internaționale turistice/internaționale, prezentări ale României în spațiul virtual și altele).

b) Monitorizarea și contracararea în timp real a manifestărilor răuvoitoare care lezează imaginea românilor și României în lume.

c) Acționarea pentru conștientizarea comunităților de români din lume privind rolul lor în promovarea imaginii românilor și României în lume.

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II