Modernizarea accelerată susținută a sistemului de educație și pregătirea absolvenților pentru viitoarea societate
(Măsuri generice)

 

1. Perfecționarea sistemului de educație la toate nivelurile

 

a) Dezvoltarea și restructurarea infrastructurii educaționale, ridicarea calității acesteia și a actului de educație la toate nivelurile.

b) Stimularea ridicării standardului profesional și moral al personalului didactic; perfecționarea sistemului de evaluare a rezultatelor cadrelor didactice; sprijinirea creșterii prestigiului cadrelor didactice, inclusiv prin salarizare adecvată.

c) Asigurarea prin actul de educație a însușirii cunoștințelor de bază și a dezvoltării abilităților practice, a multicalificării, precum și a spiritului întreprinzător, al înțelegerii fenomenelor, creativității, rezolvării problemelor și al evaluării informațiilor.

d) Amendarea legilor educației privind promovarea construcțiilor ideatice de felul celor referitoare la genuri/sexe interschimbabile, care afectează profund valorile fundamentale multiseculare ale societății noastre.

e) Asigurarea în învățământul universitar a dobândirii cunoștințelor și expertizei necesare abordării problemelor complexe ale societății, în condițiile procesului Bologna de compatibilizare a spațiului european al învățământului superior.

f) Sprijinirea urgentă a dezvoltării învățământului profesional/tehnologic/dual/vocațional.

g) Stimularea învățământului confesional privat, în parteneriat cu asociații și fundații creștine, în organizarea de grădinițe, școli, licee și universități.

h) Sprijinirea universităților românești în atragerea absolvenților de liceu din țară.

 

2. Dezvoltarea sistemului de învățare, formare și recalificare permanentă

 

a) Dezvoltarea conceptului de învățare/formare/recalificare permanentă și adecvarea învățămîntului la piața muncii, în vederea pregătirii populației active pentru integrare rapidă într-o societate a cunoașterii.

b) Stimularea parteneriatului între instituțiile de formare/perfecționare profesională și firmele private sau de stat.

 

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II