DIRECTORII DEPARTAMENTELOR DE DOCTRINĂ, POLITICI ȘI PROGRAME (DDPP)

DDPP Prenume și Nume Expertiză/Experiență profesională, politică și de conducere
1. Doctrina PNȚMM, Politică, Comunicare
Mircea TALOȘ
Ing.ec., drnd.; Management, Relații economice internaționale, Antreprenoriat, Transporturi, Construcții; Conducere proiecte; fost Vicepreședinte de Consiliu Județean; Președinte Org. Județeană PNȚCD/PNȚMM; Președinte PNȚMM.
2. Finanțe - Buget
Liviu SCARLAT
Economist, drnd; Finanțe-Contabilitate, Management; Antreprenoriat; Conducere proiecte; fost Viceprimar de municipiu; fost Vicepreședinte Federația Patronală Turism; fost Președinte Org. Județeană PNȚCD, fost Vicepreședinte PNȚCD; Președinte Org. Județeană PNȚMM, Vicepreședinte PNȚMM.
3. Economie, Antreprenoriat, Mediu de Afaceri, IMM-uri, Turism, Investiții/Proiecte Europene
Mircea TALOȘ
Ing.ec., drnd.; Management, Relații economice internaționale, Antreprenoriat, Transporturi, Construcții; Conducere proiecte; fost Vicepreședinte de Consiliu Județean; Președinte Org. Județeană PNȚCD/PNȚMM; Președinte PNȚMM.
4. Administrație Publică, Lucrări Publice, Dezvoltare Regională
Viorel SASCA
Dr. ing., Cercetător Șt. gr.1; Chimie industrială; Conducere proiecte, Conducere grup/departament de cercetare; fost Consilier Județean, fost Președinte de Comisie Economică Județeană; fost Vicepreședinte Org.jud. PNȚCD, fost Secretar General Adjunct PNȚCD, fost Vicepreședinte PNȚMM.
5. Energie
Dumitru GHERDAN
Ing., Cercetător Șt. pr.; Energetică; Administrație publică.
6. Transporturi, Infrastructură, Construcții
Liviu FLOAREA
Ing.; Autovehicule rutiere; Antrepenor, Asigurări; Președinte Org. PNȚCD/PNȚMM de Sector București; fost Secretar General PNȚMM, Vicepreședinte PNȚMM.
7. Tehnologia Informației, Telecomunicații, Digitalizare
Robert Iulian ȚICLEANU
Economist; Management, Marketing, Tehnologia Informației, Digitalizare; ONG-uri; Antreprenoriat; Politici pentru Tineret și Sport; Prim-vicepreședinte Org. PNȚMM de Sector București, Prim-vicepreședinte supleant PNȚMM, Președinte interimar Org. de Tineret PNȚMM.
8. Agricultură, Dezvoltare Rurală, Silvicultură, Gospodărirea Apelor, Protecția Mediului.
Petrea DULGHERU
Medic Veterinar; Fermier, Conducere de proiecte pentru agricultură și dezvoltare rurală montană; Președinte Asociația Medicilor Veterinari Privați din România; Președinte Org. Județeană PNȚMM, Vicepreședinte PNȚMM.
9. Învățământ
Angel PĂCURAR
Prof., dr. în fizică, Fizică, Informatică; Cadru didactic univ. asociat; Director grup școlar; Management educațional școlar; Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional, Consilier parlamentar; fost Președinte Org. Județeană PNȚCD, Vicepreședinte Org. Județeană PNȚMM.
10. Cercetare Științifică și Inovare
Virgil VLAD
Dr.ing., Cercetător Șt. gr.1, Conf.univ.asociat, Membru Titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS); Știința Solului, Agronomie, Tehnologia Informației, Digitalizare; Conducere proiecte/departament de cercetare; Conducere Departament PNȚCD pt. Agricultură și Sate; Conducere Org. PNȚCD /PNȚMM de Sector București; Prim-vicepreședinte PNȚMM coord. departamente.
11. Sănătate
Corneliu ZEANĂ
Conf. univ. dr., Cardiologie; Sisteme de Sănătate Publice; Minorități; Publicist; Vicepreședinte Org. PNȚMM de Sector București, Vicepreședinte supleant PNȚMM.
12. Tineret și Sport
Mircea Andrei STOIAN
Ing.ec.; Mecanică, Energie, Marketing, Management; Comerț; Politici pentru Tineret și Sport; Secretar Org. PNȚMM de Sector București, Vicepreședinte supleant PNȚMM, Secretar General Adj. PNȚMM.
13. Muncă, Solidaritate Socială, Familie
Mircea MUREȘANU
Ing.; Aeronave, Arhitectură peisagistică, Management, Administrație publică; Conducere de programe/proiecte; ONG-uri; Legislația Muncii; Dialog-Social; Președinte Org. PNȚMM a Capitalei, Vicepreședinte PNȚMM.
14. Cultură, Identitate Națională și Minorități, Culte
Ion PREDESCU
Prof. univ. dr.; Critică și Istorie Literară, Filosofie; Problematica românilor din afara țării; Minorități; Președinte Org. Județeană PNȚMM, Prim-vicepreședinte PNȚMM.
15. Justiție
Valerian STAN
Jurist; Publicist; fost Președinte Alianța Civică; fost Secretar de Stat – Șef al Departamentului de Control al Guvernului; fost Membru marcant al Comitetului de Acțiune pentru Democratizarea Armatei (CADA); Conducere ONG-uri în domeniul drepturilor omului și promovării integrității în Administrația Publică; Secretar General al PNȚMM.
16. Afaceri Interne, Apărare Națională, Servicii de Securitate
Alexandru GĂLUȘCĂ
Jurist; Administrație de stat; Managementul situațiilor de urgență; Comunicare; Drepturile omului; ONG-uri, Conducere proiecte; Președinte Org. Județeană PNȚMM, Prim-vicepreședinte supleant PNȚMM.
17. Afaceri Externe, Relații cu Republica Moldova, Românii din teritorii istorice, Diaspora
Liviu PETRINA
Diplomat; Drept diplomatic, Afaceri Externe; Limbă și civilizație japoneză; Problematica românilor din afara țării, Repatriere, Minorități; Cultură; Conducere ONG-uri; fost Secretar General și Vicepreședinte al PNȚCD; fost Parlamentar PNȚCD, Președintele Senatului PNȚMM.