MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV AL DEPARTAMENTELOR DE DOCTRINĂ, POLITICI ȘI PROGRAME (CCD)

Prenume și Nume Expertiză/Experiență profesională, politică și de conducere
Elena BUSTEA
Avocat; Drept Civil, Contencios, Insolvență; Arbitru la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; Președinte (10 ani) și membru al Comitetului Național Român din cadrul Uniunii Internaționale a Avocaților; fost Candidat PNȚCD la Primăria Sector 1 București, Vicepreședinte Org. PNȚMM de Sector București, Președinte interimar al Org. de Femei a PNȚMM.
Gheorghe CIUHANDU
Dr. ing., Conf.univ., Cercetător Șt. gr.1; Construcții, Management, Administrație publică; Conducere institut de cercetare; fost Primar al Timișoarei (1996-2012); fost Președinte, Președinte CNC și Vicepreședinte al PNȚCD; fost Președinte al PNȚCD Timișoara și jud. Timiș; fost Prim-Vicepreședinte PNȚMM.
Andrei DIMITRIU
Ing., Management; fost Președinte Director General al Agenției Române de Dezvoltare; fost Membru al Consiliului Economic și Social; fost Consilier Prezidențial și al Primului-Ministru; Conducere instituții de cultură (Societatea Română de Radio, Filarmonica George Enescu).
Tudor DUNCA*
Ambasador; Afaceri externe; fost Parlamentar PNȚCD.
Aurel GAVREA
Economist; Finanțe-Bănci; Antreprenoriat/Management; Conducere de Proiecte; fost Președinte Org. Județeană PNȚCD, Președinte Org. Județeană PNȚMM, Prim-vicepreședinte PNȚMM.
Constantin GEANGU
Ing., Energetică, Ingineria și Protecția Mediului; Energie regenerabilă, Sisteme electorale; Membru al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România; Membru al Alianței Civice; Vicepreședinte PNȚMM.
Mihai GRIGORIU
Ing., Tehnologia Informației, Digitalizare; Management; IMM-uri; fost Parlamentar PNȚCD; fost Președinte al PNȚMM; Președinte de Onoare al PNȚMM.
Gheorghe JIGĂU*
Dr., Conf.univ. (Chișinău, Iași), Cercetător Șt. pr.; Biologie, Știința Solului, Agricultură; Conducere departament/proiecte de cercetare; Președinte al Societății Naționale a Moldovei de Știința Solului.
Vasile LUPU*
Jurist, Dr., Cercetător Șt., Prof.univ.asociat; fost Parlamentar PNȚCD, fost Vicepreședinte al Camerei Deputaților, fost membru CPUN; fost Președinte Org. Jud. PNȚCD / CDR Iași, fost Prim-vicepreședinte PNȚCD.
Radu PISICĂ
Profesor; Istoric; Publicist; fost Președinte al Sindicatului din Învățământul Preuniversitar; fost Vicepreședinte Org. PNȚCD de Sector București, fost Director de Campanie electorală CDR de Sector București; Prim-vicepreședinte PNȚMM.
Radu RIZESCU
Ing.; Electronică, Management; Antrepenoriat, IMM-uri, ONG-uri; Conducere org. PNȚCD de Sector București, fost Președinte PNȚMM; Consilier al Președintelui PNȚMM.
Miguel SANCHEZ
Economist; Dezvoltare industrială, Comunicare, Consultanță (Germania); Problematica românilor din afara țării, Repatriere; Minorități; Uniunea Europeană; Vicepreședinte PNȚMM.
Ion TONCEA*
Dr.ing. Cercetător Șt. gr.1, Prof.univ.asociat, Agronomie, Agrochimie, Nutriția plantelor, Fertilizanți, Fertilitatea solului, Agricultură ecologică, Agricultură sustenabilă; Conducere centru de cercetare, Conducere proiecte; Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS); Președintele Asociației Române de Agricultură Durabilă (A.R.A.D).
Ion VARLAM
Jurist, Master în Studii Politice; Conducere de bănci; Publicist; fost Secretar General al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi (UMRL); fost Consilier Politic al Regelui Mihai I și al lui Corneliu Coposu; fost Președinte al Comitetului de Conducere interimară al PNȚCD; Consilier al Președintelui PNȚMM.
Ioan VIDA-SIMITI
Prof. univ. dr.ing, dr.hc; Membru Titular al Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR) / Președintele Secției Știința și Ingineria Materialelor; Evaluator CNCSIS pentru Științe Inginerești; Membru CNADTCU; fost Parlamentar PNȚCD.
Anca ZLĂTESCU
Prof. univ. dr.; Matematician; fost Vicepreședinte PNȚMM, Prim-vicepreședinte Org. PNȚMM de Sector București, Președinte al Fundației Maniu-Mihalache.

Notă: În caractere italice si cu semnul * sunt specialiști ne-membri ai PNȚMM