Dezvoltarea antreprenoriatului, economiei participative, intreprinderilor mici și mijlocii, turismului și a altor industrii și servicii
(Măsuri generice)

a) Sprijinirea activități antreprenoriale, în primul rând a accesului la educație specifică, tehnologii necesare și la surse de finanțare corespunzătoare.

b) Susținerea adaptării industriei și serviciilor la piața globalizată. Promovarea economiei competitive, bazată pe creativitate, cercetare-inovare, în sectoare generatoare de locuri de muncă ducând la înaltă valoare adăugată.

c) Creșterea autorității și eficienței Consiliului Concurenței în vederea evitării acțiunilor de tip monopol/oligarhic și asigurării unui mediu de afaceri prietenos și concurențial liber/corect.

d) Sprijinirea consolidării capitalului autohton și susținerea brandurilor naționale.

e) Promovarea unei structuri echilibrate de întreprinderi mici și mijlocii.

f) Sprijinirea investițiilor în IT și în industriile tehnologice ultramoderne.

g) Perfecționarea cadrului legislativ (spre a fi corect, transparent, eficient și stabil/predictibil) privind activitatea intreprinderilor mici și mijlocii.

h) Perfecționarea legislației privind judecarea cu celeritate a litigiilor, precum și privind insolvența și falimentul.

i) Definirea clară și precisă a procedurilor privind insolvența și falimentul, precum și a atribuțiilor și a sistemului de retribuție ale administratorilor judiciari și a lichidatorilor.

j) Sprijinirea consistentă și susținută a dezvoltării serviciilor de turism.

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II