Dezvoltarea agriculturii și asigurarea securității alimentare a României. Dezvoltarea satelor și creșterea nivelului de trai a populației rurale
(Măsuri generice)

a) Susținerea fermelor agricole de diferite dimensiuni, prioritar a celor familiale comerciale, precum și a dezvoltării rurale sustenabile accelerate (prelucrarea produselor agricole, activități conexe agriculturii sau activități neagricole), prioritar în zonele mărginașe.

b) Asigurarea instruirii profesionale gratuite (tehnice, economice şi manageriale) intensive și permanente a fermierilor și personalului agricol, prin dezvoltarea serviciilor de consultanţă-extensie și cu participarea instituțiilor de învățământ și de cercetare. Dezvoltarea învățământului profesional agricol și pentru meserii conexe agriculturii.

c) Organizarea și susținerea cooperativelor de tip Ion Mihalache, care asigură servicii de aprovizionare, depozitare, prelucrare şi desfacere a produselor agricole pentru fermele agricole membre (care stabilesc costurile/condițiile de operare a serviciilor – cu/fără profit).

d) Susţinerea investiţiilor, atât pentru agricultura orientată spre piaţă, cât şi pentru înfiinţarea în zona rurală a serviciilor şi întreprinderilor (prioritar pentru prelucrarea produselor agricole, dar și a celor complementare agriculturii şi a celor care valorifică avantajos resursele locale şi tradiţiile).

e) Susținerea dezvoltării neîntârziate și accelerate a unei infrastructuri de irigații sustenabile și moderne și extinderea subvenționării apei de irigat.

f) Susținerea cercetării științifice agricole orientate spre problemele stringente ale fermierilor (inclusiv soiuri noi productive adaptate condițiilor locale și schimbărilor climatice), precum și a transferului tehnologic rapid (extensia rezultatelor cercetării).

g) Susţinerea creditului rural (sistem funcţional de garantare a creditelor pentru fermieri și întreprinzători din zona rurală).

h) Susţinerea asigurărilor agricole extinse pentru toate tipurile de riscuri din agricultură.

i) Stimularea consolidării fermelor familiale prin cumpărărea/vânzarea de terenuri agricole (pensie viageră pentru vânzătorii de teren agricol în vârstă etc), inclusiv prin Agenția Domeniilor Statului, ca agent intermediar, fără profit, de comasare a terenurilor agricole.

j) Operaționalizarea unui program de cadastrare accelerată gratuită a terenurilor agricole.

k) Asigurarea de condiţii economice şi de susţinere a fermierilor cât mai apropiate de a ceilorlalţi concurenţi din piaţa agricolă liberă a Uniunii Europene.

l) Sprijinirea consistentă a instalării și stabilității tinerilor în zona rurală (granturi/credite).

m) Strategie adecvată pentru sprijinirea emigranților care se reîntorc în țară în zona rurală.

n) Susţinerea dezvoltării cu prioritate a sectorului zootehnic, în vederea acoperirii de către acesta a consumului intern din România.

o) Susţinerea agriculturii ecologice şi a altor activităţi care valorifică avantajele şi tradiţiile locale în raport cu cererile pieţei.

p) Susținerea unui program („Adoptă un Fermier”) prin care locuitorii orașelor achiziționează produse agricole direct din fermă, prin abonament, precomandă sau prin parteneriat direct cu fermierii.

q) Susținerea dezvoltării agroturismului ecologic (inclusiv turismul viticol).

r) Dezvoltarea la sate a învăţământului preuniversitar – general şi profesional – şi sprijinirea accesului tinerilor din zona rurală la învăţământul liceal şi universitar.

s) Acordarea de burse și alte forme de sprijin elevilor și studenților din zona rurală, în condiții contractuale de a profesa o perioadă în zona natală.

t) Modernizarea satelor prin dezvoltarea infrastructurii (drumuri, alimentare cu apă, canalizare, gaze, telefonie, internet, cablu TV etc.) şi a sistemului de sănătate.

u) Sprijinirea creşterii continuității, prestigiului şi nivelului condiţiilor materiale şi de viaţă ale intelectualităţii satelor (sporuri, facilităţi de instalare, sistem de premiere etc.).

v) Sprijinirea dezvoltării vieţii social-culturale, stimularea valorilor morale şi spirituale tradiţionale la sate, precum şi sprijinirea bisericii.

w) Instituţionalizarea colaborării permanente a administraţiei publice de la toate nivelurile cu organizaţiile profesionale, sindicale, patronale şi civice din domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale. Operaționalizarea funcționării eficiente a camerelor agricole comunale şi judeţene.

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II