Candidaturile din acest an ale Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache au fost tratate de autoritățile electorale și de instanțele judecătorești cu o adversitate inacceptabilă.

Prin comunicatul din 26 aprilie 2024, PNȚMM s-a referit în rezumat la respingerea candidaturilor sale la alegerile europarlamentare. Prin comunicatul de față, precum și printr-o serie de altele care vor urma, vom informa cât mai complet opinia publică asupra celorlalte abuzuri.

La 30 aprilie 2024, orele 22.20, domnul Alexandru Borodi, candidat pentru funcția de consilier în Consiliul Local al comunei Negrilești, județul Bistrița-Năsăud, s-a prezentat la Biroul Electoral pentru a definitiva și depune dosarele pentru candidatură. Domnul Borodi, fermier și oier în vârstă de peste 70 de ani și nefamiliarizat cu o birocrație electorală cu totul excesivă, adaugată în mod ilegal de către Birolul Electoral Central la lege, a fost însoțit de domnul Liviu Petrina, președintele  Senatului PNȚMM.

Deși la ora 24.00 dosarele de candidatură au fost finalizate, vicepreședinta Biroului Electoral a refuzat să le primească pentru examinare și înregistrare. În acest mod, autoritatea electorală a încălcat reglementările electorale interne (Legea nr. 115/2015 și HG nr. 199/2024, Anexa, nr. crt. 88).


Prin rea-credință, aceeași autoritate a nesocotit și principiul general de drept potrivit căruia o normă juridică trebuie interpretată în sensul său pozitiv, generator de efecte juridice. Așa cum Curtea Constituțională a României a stabilit în mod repetat, “modalităţile juridice de interpretare a unei norme legale trebuie să aibă în vedere nu numai litera, ci şi spiritul legii, astfel încât rezultatul aplicării practice a normei juridice să fie cât mai aproape de finalitatea urmărită de legiuitor, care nu poate fi prezumat ab initio că îşi exercită rolul de legiferare în sensul negării atât a drepturilor şi libertăţilor fundamentale [în speța de față, dreptul de a fi ales și dreptul de a alege] consacrate de Constituţie, cât şi a principiilor constituţionale” (a se vedea, între altele, Decizia CCR nr. 117 din 6 martie 2014 – pct. V).

Judecătoria Beclean a respins contestația PNȚMM ca neîntemeiată (hotârârea nu ne-a fost comunicată).

PNȚMM a formulat apel la Tribunalul Bistrița-Năsăud, apel care a fost și el respins, tot cu rea-credință, sub motiv că cererea de apel trebuia depusă la această instanță, și nu la Judecătoria Beclean (la Judecătoria Beclean apelul a fost depus în termenul legal, această instanță transmițând de asemenea în termenul legal cererea de apel la Tribunal). Or, și sub acest aspect au fost nesocotite decizii ale Curții Constituționale prin care s-a statuat că sancționarea ne-introducerii căii de atac la la instanța competentă „apare ca un formalism inacceptabil de rigid, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării căii de atac și să restrângă nejustificat accesul liber la justiție” (Decizia CCR nr. 737/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 562).

7 mai 2024

Biroul de Conducere al PNȚ Maniu-Mihalache

Mircea Taloș președinte executiv
Valerian Stan – secretar general
Liviu Petrina – președintele Senatului PNȚMM

Lasă un comentariu