Reformarea administrației publice. Dezvoltarea regională, teritorială și locală echilibrată (Măsuri generice)

a) Reforma organizării administrativ-teritoriale a țării în scopul optimizării și eficientizării activităților administrative, precum și al reducerii dezechilibrelor de dezvoltare teritoriale.

b) Eficientizarea administrației publice prin digitalizare, dimensionarea adecvată a personalului, creșterea profesionalismului funcționarilor publici și perfecționarea sistemului de angajare a lor bazat pe concurs; asigurarea transparenței în administrarea finanțelor publice. Limitarea ocupării funcțiilor de conducere la maximum două mandate.

c) Salarizarea personalului administrației publice în raport cu activitatea depusă și corelată cu salarizarea din domeniul privat.

d) Planificarea dezvoltării economico-sociale armonioase a tuturor zonelor țării și sprijinirea reducerii decalajelor existente.

e) Stimularea autonomiei locale/județene/regionale (descentralizare/deconcentrare) pe baza principiilor subsidiarității și solidarității, în vederea luării deciziilor de către comunitate, inclusiv privind utilizarea resurselor proprii, a celor redistribuite din bugetul național sau a celor din programe ale Uniunii Europene.

f) Promovarea proiectelor care valorifică potențialul socio-economic teritorial, inclusiv eficientizarea utilizării resurselor teritoriale/locale. Corelarea programelor de dezvoltare regională cu programele specifice de dezvoltare rurală.

g) Alegerea membrilor Consiliilor de Dezvoltare Regională, ca for de decizie asupra politicii de dezvoltare a regiunii, direct de către cetățenii regiunilor de dezvoltare.

h) Stimularea implicării comunității locale/județene/regionale în evaluarea performanțelor aleșilor și ale instituțiilor și serviciilor comunitare, precum și în promovarea personalului numai pe criteriile competenței, moralității și meritelor. Asigurarea depolitizării instituțiilor publice.

i) Acordarea de burse și alte forme de sprijin elevilor și studenților cu performanțe școlare/universitare, care provin din familii cu venituri modeste sau din zone mai puțin dezvoltate, în condiții contractuale de a profesa o perioadă în zonele natale/adiacente.

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II