Declarație a domnului Valerian Stan, secretar general al PNȚMM și candidat la Primăria Capitalei

„Pe 30 aprilie, m-am prezentat la Biroul Electoral al Municipiului București înainte de ora 24.00, termen prevăzut de lege, pentru a depune candidatura mea la Primărie, precum și candidaturle colegilor din PNȚMM la Consiliul General.

De la poarta Biroului, am mers cu o parte a documentelor la ușa acestei autorități, apoi m-am întors la intrare pentru a duce și celelalte documente – moment în care jandarmii din serviciul de pază mi-au precizat: «Trebuie să mai așteptați, deoarece doamna judecătoare a comunicat că se va mai putea intra atunci când va da dânsa verde».

În acest mod, am fost împiedicat să duc toate documentele la intrarea în camera unde Biroul Electoral s-a aflat, timp de aproape o oră și jumătate, în examinarea altei candidaturi.

La ora 1.30 a zilei următoare, o persoană de sex feminin (care nu s-a prezentat – cel mai probabil, președinta Biroului) a sosit la intrare și a cerut celui care a depus documentele la ușa camerei Biroului să ia «bunurile» de acolo, pentru că nu mai poate fi examinată nicio candidatură, întrucât documentele trebuia prezentate până la ora stabilită (24.00).

Refuzul examinării candidaturilor trebuia concretizat într-o decizie scrisă, motivată, și nu într-o comunicare orală, făcută – la adăpostul întunericului – de o persoană a cărei identitate n-o cunoaștem nici azi.

Măsura Biroului Electoral, dominat de partidele parlamentare și prezidat de o judecătoare, a constituit și constituie o încălcare a Constituției României și a art. 3 din Protocolul adițional 1 la Convențiea Europeană a Drepturilor Omului, acte care garantează dreptul de a candida la organele administraţiei publice locale.

Măsura ignoră, de asemenea, repetatele decizii ale Curții Constituționale, care au stabilit că interpretarea legii trebuie «să aibă în vedere nu numai litera, ci şi spiritul legii», și trebuie făcută, în mod special, nu în sensul negării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ci al respectării lor.

Împotriva măsurii abuzive la adresa noastră, fără precedent în România după 1990, am parcurs, timp de 23 de zile, o procedură administrativă (la BEC) și patru la instanțe judecătorești, fără a avea încă o decizie definitivă – următorul termen fiind pe 27 mai, la Curtea de Apel București.”

Lasă un comentariu