Iuliu Maniu este, de departe, personalitatea cea mai complexă din istoria românilor, cu o anvergură internațională uriașă, fără egal.

Provenind dintr-o familie de intelectuali, dotat cu o inteligență nativă deosebită și o educație solidă, având o viață dedicată neamului românesc, artizan al Marii Uniri din 1918, martirizat în pușcăriile sovieto-comuniste, fără egal în rândul personalităților politice și al bărbaților de stat români în ceea ce privește cinstea, moralitatea, anvergura, iubirea de neam și de țară, Iuliu Maniu este o „valoare de patrimoniu”, nimeni neavând dreptul de a-l mâzgăli, de a-l zgâria sau de a se atinge de imaginea ori de memoria sa.

Iuliu Maniu avea doar 19 ani în 1892, când, fiind student la Budapesta, trecea Carpaţii clandestin, „pe la Vama Cucului”, ca să ia parte la un congres al studenţilor din România, care se ţinea la Roman. Având o parte activă la acel congres, ca reprezentant al studenţimii române din Transilvania, în taină, împreună cu câţiva colegi din Regat, întemeiază o alcătuire conspirativă în scopul acţiunii de unire a Ardealului cu România. Atunci, Iuliu Maniu face în scris următoarea declaraţie, păstrată până azi în fotocopie: „Jur pe Dumnezeu, pe conştiinţă şi onoare că îmi voi jertfi viaţa pentru triumfarea cauzei româneşti, luând parte la revoluţia ce o pregătim”.

Cei care avem onoarea de a-i urma crezul politic, de a-i asculta porunca sfântă de a „nu lăsa partidul să moară”, insistăm cu tenacitate, fiecare după propriile puteri, an de an și în toate împrejurările, să menținem vie și în respect binemeritat amintirea marelui patriot și martir român.

Sigur că tot ce realizează oameni de bună-credință în onoarea lui Iuliu Maniu, prin fundații, asociații sau în nume propriu, este demn de laudă, însă Iuliu Maniu ne poruncește SĂ NU LĂSĂM PARTIDUL SĂ MOARĂ, să facem politică, și nu în orice partid, ci în Partidul Național Țărănesc, partidul preluat de dânsul de la iluștrii făuritori de conștiință națională, de neam și de țară, și transmis nouă prin martirii închisorilor comuniste. Să nu lăsăm Partidul Național Țărănesc să moară sau să fie murdărit, târât în diverse alianțe, asocieri sau combinații rușinoase, așa cum au făcut-o sau vreau s-o facă diverse personaje care îndrăznesc să-i invoce numele! Ei calcă în picioare cu nerușinare tot ceea ce Iuliu Maniu a susținut în timpul vieții, urmărindu-și doar mici interese meschine. 

Iuliu Maniu a precizat cu fermitate că el, partidul său și cei care-i vor urma crezul trebuie să apere Democrația de tip occidental, Morala în politică, Dreptatea socială și Patriotismul luminat. Iar ca orientare geostrategică, să accepte exclusiv alianțe cu democrațiile occidentale, cele care au făcut posibile Mica și Marea Unire, și să fie întotdeauna împotriva oricărei dictaturi și a oricărui dictator, fără vreo excepție!

Așa cum, după Unire, partidul lui Iuliu Maniu avea conştiinta că întruchipează Occidentul şi 
democraţia, în raport cu partidele de peste Carpați, „ce păreau o încarnare a Orientului bizantin” 
(istoricul Apostol Stan), și noi reprezentăm Occidentul civilizat, contrabalansând Orientul bizantin sau suveranismul putinist promovat de majoritatea celorlalte partide.

Iuliu Maniu a fost primul lider politic european care a intuit care este viitorul națiunilor europene, fiind un precursor al Uniunii Europene de astăzi: „Viitorul este al unităților mari sociale ori economice […]. Statul român, mai curând ori mai târziu, va trebui să facă parte dintr-o astfel de mare unitate, și rolul lui, în această perspectivă, va depinde de modul în care a știut să se organizeze și să se conducă până în momentul acelei noi și mari prefaceri. De măsura în care va putea să-şi câștige autoritatea și prestigiul moral, încrederea și respectul vecinilor săi și ale lumii civilizate, va depinde dacă statul român va fi un obiect de târguială ori un factor hotărâtor, va fi un centru al formațiunii grandioase ce va veni ori își va târî viața umilită – dacă o va mai avea – de pe o zi pe alta, din grația altora și servind pe alții!” (Conferința ținută la Institutul Social din București, 1924).

Tot Iuliu Maniu ne previne: „Conducătorii politici trebuie să cultive calitățile profesionale și morale ale românilor, astfel ca ei să nu devină – în noul context de circulație liberă a valorilor – un fel de neo-iobagi în raport cu alte popoare. Deci, pregătire de specialitate, pregătire politică și morală, pentru a face față concurenței inevitabile”.

De asemenea, în niciun caz noi nu trebuie să preluăm toate relele prezente în Occident; dimpotrivă, vom susține hotărât toate valorile noastre fundamental-creștine, așa cum și Iuliu Maniu a făcut-o și ar face-o.

 Deci, dragii mei, nimeni, niciodată – niciodată! -, în nobilul nostru partid, nu are dreptul să pună în 
discuție apartenența poporului român la Occident, nici să conteste fibra lui creștină sau să ne oprească să reacționăm ferm împotriva oricui ar vrea să aservească țara unei puteri străine ori vreunei mișcări anticreștine, din Est sau din Vest. Nimeni, niciodată!

Noi, urmașii Seniorilor, ne vom 
bate întotdeauna – și aici, și-n UE, la ONU și oriunde în lume -, cu argumente, hotărâre și fermitate, cu instrumente 
democratice, ca nestematele moștenite să nu piară niciodată, nici să nu fie murdărite de diverse 
personaje, așa cum s-a întâmplat cu Pavelescu, Ciorbea și cum o fac cei care se revendică de la Seniori și 
se căciulesc pe la scandalagiii provocatori de la AUR  sau pe lângă alte partide 
suveraniste de inspirație moscovită ori personaje asemenea, ca Terheș, Ghidău și alții.

Oricine are un pic de judecată observă diferența enormă de calitate umană între gașca de scandalagii AUR-iști (pe lângă care se gudură rușinos câțiva oportuniști care-și spun țărăniști), pe de o parte, și nenumărații intelectuali ce s-au lăsat furați de mișcarea legionară. Și totuși, uitați care a fost reacția lui Iuliu Maniu, atunci când un grup de studenți l-a vizitat, cu acordul Căpitanului, să-i propuna o alianță (se știe că Iuliu Maniu era singurul om politic a cărui cinste și verticalitate o apreciau și legionarii) – episod extras din cartea intitulată „Memorii (1929-1989) – mici contribuții la istoria politiă a României contemporane”, a doctorului Șerban Milcoveanu, care pune în lumină covârșitoarea personalitate a marelui Iuliu Maniu.

Așadar, Iuliu Maniu către studenții legionari:

„Socotesc că aceste trei diferenţe dintre dumneavoastră şi noi trebuiesc bine cunoscute şi trebuiesc spuse public înainte de a încheia vreo înţelegere chiar numai momentană.

Primul lucru care ne deosebeşte este atitudinea faţă de democraţie şi dictatură. Dumneavoastră, legionarii, nu v-aţi pronunţat de partea democraţiei şi, cel puţin până în prezent, păreţi a fi pentru dictatura populară de jos în sus. Cunosc diferenţa dintre dictatura personală, care nu poate fi decât imorală şi care întotdeauna aduce corupţia, şi dictatura populară, care poate fi morală şi constructivă la început, dar care nu poate decât degenera în imoralitate şi abuzivitate prin lipsa de opoziţie cu funcţie de cenzură. Noi, naţional-ţărăniştii, suntem pentru democraţie şi numai pentru democraţie. Democraţia n-are promptitudinea şi iuţeala dictaturii, dar va fi morală şi constructoare în viitor, pentru că de la început nu dezminte moralitatea şi constructivitatea. Democraţia este regimul social-politic cu cele mai puţine lipsuri şi defecte şi, în plus, este singurul regim care practică autoeducarea naţiunii pentru continuă autoguvernare în viitor. Este generos şi este bine să dai peşte înfometaţilor, dar este mult mai generos şi mult mai bine să le dai undiţe şi să-i înveţi a pescui singuri.

Al doilea lucru care ne deosebeşte este orientarea în politica externă a României. Eu şi PNŢ suntem şi rămânem pentru alianţa cu marea Franţă şi cu marea Anglie, care au ajutat la fondarea Statului Român Modern şi care în Războiul Mondial ne-au ajutat cu întregirea naţională din 1918. În această problemă a alianţei cu Franţa şi Anglia, noi nu facem nicio concesie şi nu acceptăm nicio tranzacţie.

Al treilea lucru care ne deosebeşte este atitudinea faţă de violenţă. Dvs. credeţi societatea a fi încă junglă şi, ca atare, la violenţă răspundeţi cu violenţă şi aplicaţi legea talionului, care este inversul creştinismului. Noi, naţional-ţărăniştii, suntem creştini şi rămânem creştini atât în sentimente şi gânduri, cât şi în decizii şi fapte”.

Foarte adesea întâlnesc intelectuali, unii chiar foști demnitari țărăniști, care se plâng de situația din țară și de slaba calitate a decidenților politici, dar refuză să se implice politic, motivând că politica-i murdară. Uitați ce ne poruncește Iuliu Maniu:

„Sunt supărat pe omul care spune: «Nu mă interesează politica, nu mă doare capul, îmi văd de treaba mea, de profesiunea mea; politica nu mă interesează şi facă cine ce vrea». Pe acela care vorbeşte aşa sunt foarte supărat, pentru că atitudinea aceasta înseamnă cinism şi indiferență faţă de viitorul neamului românesc”.

Atunci când este vorba despre criteriile pe baza căroara ne cântărim, alegem și promovăm colegii, aliații, ilustrul nostru înaintaș ne spune ferm: „Avem întâi nevoie de oameni de caracter și onesti, și numai pe urmă de oameni pricepuți în conducerea treburilor publice. Între un hoț fără caracter, dar priceput, și un om cinstit, dar mai puțin priceput, eu am preferat toată viața pe acesta din urmă. Astfel de oameni sunt mai de nădejde decât secăturile obraznice cărora nu le sticlesc ochii decât după câștiguri necistite”.

Cauzele principale ale răului major în care a fost și este târâtă România sunt orientarea strategică iliesciană împotriva Occidentului, orientare susținută și astăzi agresiv de televiziunile anti-occidentale, și promovarea la toate nivelurile a „secăturilor obraznice cărora nu le sticlesc ochii decât după câștiguri necistite”.

Avem obligația de a ne bate pentru eliberarea României din țesătura sufocantă însăilată de iliescieni și păienjenișul serviciilor rusești, pentru așezarea ei deplină și pentru totdeauna în Occidentul civilizat. Pe de altă parte, avem obligația de a corecta nedreptățile sociale impuse prin legi ticăloase, care mențin imensa majoritate a românilor la limita supraviețuirii, iar clica iliesciană, susținătorii și urmașii lor să continue să beneficieze de venituri, pensii și averi nesimțite și nemeritate. Este și va rămâne o prioritate a noastră să aducem dreptatea socială în România, morala creștină în politica și administrația românească și să-i sprijinim consistent pe antreprenorii și fermierii români, care asigură cu sacrificii și curaj resursele bugetare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor publice.

Cu siguranță, pentru noi, urmașii Seniorilor, când vorbim de dezvoltarea sănătoasă și durabilă a României, avem în vedere și România de Est, care, beneficiind de conjunctura internațională specială creată de războiul criminal pornit de Putin și de sprijinul consistent al tuturor liderilor europeni și occidentali, poate și trebuie să se elibereze de teroarea, negura și sărăcia rusească, să se alăture UE și să revină acasă. Noi am susținut și susținem necondiționat sprijinirea consistentă a tuturor proiectelor de dezvoltare a României de Est, în infrastructură, învățământ și sănătate, în pregătirea și implementarea reformelor necesare integrării rapide în UE. Toate le putem realiza, în timp, făcându-ne partea fiecare cu tenacitate, nelăsându-ne pradă deznădejdii, cauzată de înfrângerile noastre repetate, așa cum martirii noștri nu s-au lăsat înfrânti de teroarea, supliciul, foamea, torturile și mizeriile din închisorile comuniste. Credința că se sacrifică pentru neamul românesc și, mai ales, credința sinceră și profundă în Dumnezeu i-au ajutat, i-au salvat și ne vor ajuta și pe noi, dacă trăim intens aceeași credință.

Doamne, ajută-ne în tot ce vrem să facem bine pentru neamul românesc și nu încalcă niciuna din poruncile Tale sfinte, eterne și mântuitoare!!!

Mircea Taloș – președinte executiv al PNȚ Maniu-Mihalache

One Comment

Gabriel Barbulescu

Multumiri, de 2 ori, pentru mesaj, Mircea Talos. Asa este, Iuliu Maniu a fost si ramane in constiinta noastra, ca romani, un om remarcabil, o personalitate desavarsita, un exemplu de moralitate si cinste, un patriot adevarat, care si-a pus intrega sa pricepere si viata in slujba neamului romanesc, pana la sacrifiu, suprem, ca martir pentru crezul sau politic si e firesc ca noi, actualii national-taranisti urmasii sai, sa-l evocam, si sa-l aducem in atentia oamenilor, de fiecare data cand avem ocazia sa o facem. Pentru ca sa se stie, de toti, romani si straini deopotriva, ca tara asta a dat mari valori umanitatii, printre care, desigur, se sirueaza la loc de frunte Iuliu Maniu. Insa, toate realizarile marete ale inaintasilor nostri s-au facut cu eforturi, cu devotament si sacrificii nenumarate. Cum s-ar spune: Dumnezeu te ajuta, dar nu-ti baga si-n traista. Asadar, astazi este necesar, inainte de toate, sa ne regasim cu totii ca popor, sa refacem unitatea si sa redam increderea oamenilor in puterile lor, sa readucem speranta in ochii romanilor, sa refacem familia traditionala, ca nucleu al socitatii. Toti, trebuie sa ne punem in valoare pregatirea si instruirea noastra, talentul si calitatile noastre native, ca persoane responsabile, capabile sa scoatem tara la lumina. Si, cu siguranta, daca vom infaprui toate acestea, vom birui, in orice conditii, oricat ne va fi de greu. Asa sa ne ajute, Dumnezeu. „Dreptate pentru toti!”

Lasă un comentariu