Prin Hotărârea numărul 577 din 13 iulie, Guvernul Ciolacu a prelungit pentru încă 15 ani acordul de concesiune cu OMV Petrom pentru explorarea și producția de hidrocarburi din mai multe perimetre din România.

În percepția cetățenilor români, decizia Guvernului lor nu poate fi separată de veto-ul Guvernului austriac din decembrie 2022 împotriva aderării României la spaţiul Schengen. O împotrivire ce a fost considerată practic unanim ca fiind injustă nu doar în rândul românilor, dar și la nivelul instituțiilor Uniunii Europene și al guvernelor statelor membre.

Un ultim exemplu, Rezoluția Parlamentului European din urmă cu numai cinci zile, prin care euro-deputații și-au exprimat masiv regretul (526 voturi pentru, 57 împotrivă și 42 de abțineri) față de votul negativ austriac, „fără să fi fost prezentată nicio justificare de natură juridică legată de criteriile de aderare”. Aceeași Rezoluție solicită Consiliului să aprobe aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen până la sfârșitul anului 2023. Semnificativă în acest sens este și poziția, salutară la momentul respectiv, a însuși președintelui Austriei, domnul Alexander Van der Bellen, care și-a dezavuat fără echivoc propriul cancelar pentru decizia sa.

În contextul celor de mai sus, Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache consideră că președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Marcel Ciolacu au făcut încă o dovadă de lipsă crasă de respect față de cetățenii proprii, cărora aveau datoria să le explice fractura rațională și factuală, flagrantă, dintre atitudinea injustă a Guvernului austriac (ilegitimă, discriminatorie și cauzatoare de prejudicii care se impun reparate) și cea „generoasă” a administrației de la București. Aceste explicații publice se cereau date în special din cauză că consecințele grave, îndeosebi de ordin financiar, ale refuzului Guvernului de la Viena i-au prejudiciat pe românii contribuabili și pe reprezentanții unui mediu de afaceri și așa afectați de o birocrație fiscală-administrativă coruptă și cu agendă politică selectivă și ostilă – și nu pe conducătorii politici de la București. Aceștia, de prea multe ori, nu trăiesc din salarii la limita sărăciei, ci din achiziții locative niciodată clarificate, din salarii și pensii cumulate de la buget, din beneficii obținute prin teze de doctorat sau certificate de revoluționar falsificate ori din tot felul de alte afaceri veroase, scutite de investigațiile penale necesare.

În loc să comunice cu propriii cetățeni, președintele și prim-ministrul au avut repetate întâlniri secrete cu conducerea austriacă a OMV (care deține majoritar OMV Petrom), și tot în secret au adoptat și Hotărârea 577, a cărei parte esențială a fost clasificată și sustrasă publicării în Monitorul Oficial. Prin acest din urmă fapt au fost încălcate dispozițiile art. 108 alin. (4) din Constituția României, care stabilesc imperativ că sunt exceptate de la publicare numai hotărârile de Guvern care au „caracter militar”. Or, în cauză este vorba despre un acord de natură comercială, și nu militară – iar încălcarea legii în acest mod de către Guvern constituie un veritabil abuz în serviciu, care va fi reclamat Parchetului.

Toate cele de mai sus indică o singură și gravă responsabilitate: aceea a președintelui Iohannis și a prim-ministrului Ciolacu, politicieni care disprețuiesc în mod funciar principiile integrității și transparenței în administrația publică și nu sunt în stare de negocieri profesioniste în interesul țării. Cei doi se dovedesc nu doar complet neprofesioniști, dar și interesați numai de privilegii, de imunități penale proprii și de carierele lor politice meschine, și dispuși pentru acestea la orice compromisuri în detrimentul interesului național.

Dată fiind această realitate incontestabilă, PNȚMM adresează partidelor din opoziția autentică un apel la solidaritate și acțiune comună pentru ca, în perspectiva proximei reuniuni a Uniunii Europene pe tema aderării la spațiul Schengen, să convingem Guvernul austriac de justețea și stringența unui vot favorabil României – decizie de natură să dea concretețe principiilor fondatoare ale UE precum solidaritatea între statele membre, cooperarea loială și ajutorul reciproc dintre acestea.

17 iulie 2023

Biroul de Conducere al PNȚ Maniu-Mihalache

Mircea TALOȘ – președinte executiv al PNȚMM

Valerian STAN – secretar general al PNȚMM

Liviu PETRINA – președintele Senatului PNȚMM

Lasă un comentariu