Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache se vede obligat să revină din nou, a treia oară în numai o lună, asupra subiectului pensiilor speciale.

Majoritatea parlamentară dovedește și în continuare o atitudine de sfidare iresponsabilă a unei grave probleme, pe care în special aceleași partide au generat-o începând cu aproape un deceniu și jumătate în urmă. Și pe care, din cauza gravelor probleme bugetare și de inechitate socială, Uniunea Europeană a decis în urmă cu aproape doi ani s-o trateze ca pe o urgență în relația cu România.

După nesfârșite amânări sub nenumărate pretexte, majoritatea parlamentară a ales să împotmolească proiectul de lege, în urmă cu mai mult de două luni, în procedurile birocratice de la Camera Deputaților (for decizional). Deși două comisii de specialitate aveau termen de depunere a rapoartelor la proiectul de lege până la 24 aprilie, lucrul acesta nu s-a întâmplat nici la această dată.

În plus, lipsește și avizul Comisiei pentru politică externă – de altfel, fiind neclar și ce competențe ar putea să aibă o asemenea comisie în privința pensiilor speciale. Când a post adoptată Legea pensiilor speciale ale militarilor din Armată, din serviciile secrete și Ministerul de Interne, Camera Deputaților n-a găsit necesar să primească aviz decât de la două comisii, pentru ca acum să dubleze numărul acestora.

Amânarea sistematică în Parlament a adoptării legii este dublată de presiuni complet ilegitime din partea unor categorii profesionale. PNȚMM dezavuează categoric intervenția organizațiilor de magistrați în scopul blocării amendamentelor care-i vizează chiar pe magistrați. Considerăm că mobilizarea a “37 de asociații europene ale magistraților” – care să profețească apocaliptic, dimpreună cu suratele lor din România, că o asemenea lege “reprezintă o amenințare la adresa independenței sistemului judiciar și a statului de drept” – este inacceptabilă. La fel, și apelul magistraților români către Comisia Europeană în același sens, precum și comunicatul recent al Consiliului Superior al Magistraturii – organism care are cu totul alte atribuțiile constituționale și legale.

PNȚMM consideră magistratura, așa cum ea însăși ar fi trebuit să se considere în ultimii 34 de ani, ca având un rol fundamental în buna rânduială a oricărei țări. Avem un respect deosebit pentru acei magistrați în viziunea cărora legea e lege în egală măsură pentru omul de rând, dar și pentru instituțiile și autoritățile statului. Mai ales conduita acestora pledează de la sine inclusiv pentru salarii și pensii pe măsură magistraților. În același timp, suntem siguri că asemenea magistrați înțeleg bine că, raportate la situația din țară, actualele pensii din magistratură – prin cuantumul lor extrem de mare, prin vârsta de pensionare (mult sub a celorlalți cetățeni) – constituie o inechitate care nu mai poate continua.

În noul context factual, adresăm o solicitare stăruitoare către Comisia Europeană să intervină ferm pentru rezolvarea neîntârziată a acestei probleme deosebit de serioase. Noi nu dorim ca românii să suporte consecințele financiare și de altă natură (inclusiv cele ce vor decurge din clauzele PNRR) generate de lipsa de responsabilitate din partea propriilor conducători politici (conducători aflați într-o conivență de acum evidentă cu toate aceste categorii profesionale și de pensionari privilegiați).

Considerăm că a sosit timpul ca responsabilii Comisiei Europene să atragă atenția în mod public politicienilor de la București că, prin conduita lor din ultimii doi ani, de după adoptarea PNRR, au încălcat și încalcă inclusiv principiului cooperării loiale statuat prin articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană: În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate”.

14 iunie 2023

Biroul de Conducere al PNȚ Maniu-Mihalache

Mircea Taloș – președinte executiv al PNȚ Maniu-Mihalache

Valerian Stan – secretar general al PNȚ Maniu-Mihalache

Liviu Petrina – președintele Senatului PNȚ Maniu-Mihalache

One Comment

Gabriel Barbulescu

Se incalca cu buna stiinta chiar Constitutia Romaniei, art.16: (1) „cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari”. (2) „nimeni nu este mai presus de lege”.

Lasă un comentariu