Considerând votul unanim exprimat de Consiliul European și de majoritatea membrilor Parlamentului European în susținerea statutului de state candidate la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republicii Moldova drept o etapă importantă în repararea unei nedreptăți istorice și o șansă în perspectiva unificării Națiunii Române într-o Europă democratică și prosperă, Partidul Corectei Guvernări felicită românii și pe toți cetățenii Ucrainei și Republicii Moldova!
Idealul ReÎntregirii și Unirii tuturor Românilor rămâne un deziderat de îndeplinit!

Tags:

Lasă un comentariu