În conformitate cu prevederile art.36, pct.2 din Statut, ¼ din compunerea Comitetului de Inițiativă Națională, și anume: Domnii Liviu PETRINA, Ion-Victor BRUCKNER, Mircea MUREȘAN, Pavel-Gavril SUIAN

    convoacă Congresul Extraordinar al Partidului.

    Data Congresului: Sâmbătă, 7 MAI 2022, Ora 12:00

    Locul Congresului: București I, Calea Victoriei, Nr. 155, Bloc D1, Tronsonul VI (Scara VI), Etajul II.

Candidaturile vor fi depuse, între orele 9:00 și 12:00 la Sediul Național  al Partidului sau transmise prin e-mail: liviupetrina@yahoo.com, până Joi, 5 Mai 2022, Orele 12:00, pentru următoarele funcții:

              Lista blocată a Biroului Politic Național (Președinte, Președinte Executiv, Secretar General și Trezorier);

              Prim-Vicepreședinte;   Vicepreședinți;   Membri Supleanți;

              Membrii juriului de Onoare Disciplină și Arbitraj;

              Membrii Comisiei Centrale de Cenzori;

              Membrii Consiliului de Onoare.

    Norma de Reprezentare este un Delegat la fiecare trei Membri. Este luat  în considerare numărul de Membri existent la 15 Martie 2022.

    Delegații vor fi aleși în conformitate cu Statutul Partidului.

    Primirea delegaților se va face începând cu ora 11:00. Aceștia vor avea asupra lor delegația și carnetul de membru cu dovada plății la zi a cotizației.

    Delegații vor primi mapa pentru Congres cu ordinea de zi și buletinele de vot rezultate în urma depunerii candidaturilor.                                                            Dacă nu se realizează cvorumul statutar, Congresul se convoaca pentru data de 14.05.2022, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

a Congresului Extraordinar

 1. Deschiderea Congresului. Rugăciune. Cuvântul de deschidere al  Președintelui sau al Președintelui Executiv; prezentarea Ordinii de zi;
 2. Alegerea aparatului tehnic, Secretariatul Congresului și Comisia de

Numărare a Voturilor;

 • Cuvântul Invitaților;
 • Raportul de activitate politic, organizatoric și financiar al Președintelui Executiv;
 • Alegerea Președintelui, Președintelui Executiv, Secretarului General și Trezorierului
  • Prezentarea listelor blocate și cuvântul Candidaților
  • Votarea
  • Anunțarea rezultatelor
  • Cuvântul Președintelui ales
 • Alegerea Prim-Vicepreședintelui
  • Cuvântul candidaților
  • Vot uninominal pe lista de Candidați
  • Numărarea voturilor
  • Anunțarea rezultatelor
 • Alegerea Vice-Președinților
  • Cuvântul candidaților
  • Vot uninominal pe lista de Candidați
  • Numărarea voturilor
  • Anunțarea rezultatelor
 • Alegerea Membrilor Supleanți din lista Vice-Președinților sau separat;
 • Alegerea Consiliului de Onoare;
 • Alegerea Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj;
 • Alegerea Comisiei Centrale de Cenzori;
 • Rezoluția Politică a Congresului (perspective de colaborare, fuziune, absorbție cu alte Partide), dezbateri și vot;

Convocarea și Proiectul Ordinii-de-zi au fost discutate și aprobate

la 15 Martie 2022.

Pentru Conformitate,

Liviu PETRINA

Împuternicit de Membrii CIN

care au hotărât Convocarea

Tags:

Lasă un comentariu