Domniei Sale

Domnului Sorin Mihai CÂMPEANU

Ministrul Educației și Cercetării

Domnule Ministru,

RELIGIA și ISTORIA sunt decisive pentru educația tineretului

Guvernul României, azi, condus, în principal, de un Partid Istoric ce a contribuit la edificarea Statului Român Modern, este chemat să acorde sprijin –mai cu seamă prin intermediul școlii– pentru desprinderea poporului român de mentalitățile totalitare, pentru a ieși din criza morală în care ne-au cufundat comuniștii.

Această criză a venit în civilizația noastră odată cu așa-zisa „emancipare” de sub autoritatea Bisericii și de sub orice autoritate, concepție moștenită și propagată de raționalismul iacobin și, în fine, dezvoltată ulterior de materialismul marxist. Astăzi plutim într-un gen de anarhie ne-argumentată, dar care face ravagii pe planul mentalității și al comportamentului social.

În aceste împrejurări, gânditorii înțeleg tot mai clar că lipsa credinței este cauza principală a dezastrului în care trăim. Omul a dobândit conștiința propriei demnități odată cu triumful credinței: încreștinarea a schimbat raporturile sociale, trezind încrederea în sine a Omului odată cu felul în care a început să gândească relația sa cu Dumnezeu. Disputele interconfesionale și apariția unui creștinism raționalist (protestantismul și reforma) au re-organizat societatea prin supunerea progresivă a economicului față de politic.

De aceea, este azi, când civilizația se prăbușește, este mai necesară −este imperativă− implicarea creștinilor, adică a Bisericii în viața Cetății. Un creștin sincer trebuie, pentru a se mântui, să participe cu toată priceperea și dăruirea sa la activitatea politică, deoarece această implicare este un instrument al mântuirii sale.

 Biserica trebuie să furnizeze societății și partidelor politice oameni spiritual puternici, care, ajutați de credința în Dumnezeu, sunt capabili să pună interesul general deasupra intereselor particulare.

Pentru a se realiza aceasta, Școala trebuie să aducă tineretului o solidă instruire atât religioasă cât și istorică.

Alături de Religie, Istoria este necesară spre a revela oamenilor felul în care strămoșii noștri au ieșit din diverse situații, pentru a-i ajuta să urmeze căile bune, să le evite pe cele-rele. Istoria dă substanță Patriotismului atât de necesar în generațiile actuale.

De aceea, este nevoie ca cele două domenii să fie promovate în programele școlare cu toată responsabilitatea și într-un mod cât mai eficient. În această direcție, sunt chemați să acționeze, deopotrivă,  ierarhii Bisericilor Creștine, Guvernul României, Ministerul Educației, și Corpul profesoral.

România are nevoie urgentă de vindecarea unor răni moștenite de la ocupația sovieto-comunistă pe care pretinsa „reformă”  a marxiștilor a dus-o la o stare acută și prin răstălmăcirea ideii de libertate, dar, mai ales, prin întârzierea desprinderii complete de lumea totalitară, atee și secularistă.

Cu Bună Credinţă,

Ion VARLAM                            Liviu PETRINA

Președinte PCG                                            Președintele Executiv al PCG

Fost Deținut Politic                                      Fost Secretar General al PNȚCD

Fost Secretar General UMRL                      Fost Membru al Parlamentului României

București, 24 Februarie 2021

Tags:

Lasă un comentariu