Excelență, 

Partidul Corectei Guvernări (PCG) din România, continuatorul legitim al Partidului Istoric PNȚCD, ale cărui idealuri le duce mai departe,

1. Pledează pentru acţiuni care să ducă la o reconciliere între Poporul Român şi Poporul Maghiar, în speranţa că se va ajunge la o soluţie demnă, în genul celei dintre Franţa şi Germania.

În Programul PCG se preconizează ca România să încurajeze Ungaria în sensul recunoașterii răului pe care l-a făcut Românilor în unele momente ale istoriei – spre pildă în timpul ultimului Răsboi Mondial.

Totodată, PCG încurajează Autorităţile Statului Român să continue să acorde cele mai bune condiţii de vieţuire minorităţilor naționale și în primul rând celor Maghiare şi Secuiești.

2. Plebicistul de la 1 Decembrie 1918 și Tratatul de la Trianon din 1920 au consfințit înfăptuirea unui Act corect din punct de vedere atât creștinesc și moral, cât și politic, demografic și juridic.

Prin aceasta, relațiile Româno-Maghiare au fost despovărate de nedreptățile ce le-au însoțit multe secole. La aceasta s-au adăugat  momente pozitive remarcabile: eliberarea de către România a Ungariei de sub totalitarismul comunist în 1919-20 și de sub cel nazist în 1944-45; eliminarea de către cele două popoare a stăpânirii sovieto-comuniste în 1989; alăturarea celor două State la Uniunea Europeană și la NATO.

3. Din pacate, cercuri ce încalcă principiul creștinesc al dragostei față de Aproapele, instigate și de terțe interese nelegitime, au menținut între noi o atmosferă uneori ostilă, păguboasă pentru ambele popoare. În disputele Româno-Maghiare au fost aduse afirmații tendențioase, contrare Adevărului.

4. Pentru a însenina relațiile Româno-Maghiare trebuie identificate și promovate acțiuni de reconciliere. PCG consideră că trebuie urmat exemplul Germano-Francez: preconizează constituirea unei Înalte Comisii de Reconciliere Româno-Maghiară, care să organizeze întâlniri bilaterale cu participarea prelaților, diplomaților, istoricilor, economiștilor și a geografilor,  în vederea realizării unui punct de vedere reciproc acceptat cu privire la momentele disputate din istoria relațiilor dintre cele două popoare.

Excelență,

Prețuim mult abordarea Dumneavoastră creștină și patriotică a realităților contemporane și a soluțiilor ce pot asigura demnitatea popoarelor, prosperitatea și pacea în Lume.

De asemenea, apreciem în mod deosebit fermitatea cu care susțineți în Instanțele Europene și Atlantice poziția Ungariei și opțiunile fundamentale ale Națiunii Maghiare. 

Reafirmăm comandamentul rostit la 1 Decembrie 1918 de omul politic          creștin-democrat Iuliu Maniu: Românii nu vor să devină din asupriți asupritori.

Recunoaștem datoria și dreptul fiecăruia la dragostea pentru neamul său, dragoste care, pentru a nu se transforma în păcat și ură, trebuie să urce – cum spunea, recent, Preotul Senator Matei Boilă, un urmaș al lui Maniu – în mod obligatoriu spre dragostea lui Dumnezeu.

Cu Bună-Credință,  

Liviu PETRINA – Președintele Executiv al PCG, Ex-Secretar General al PNȚCD,  Fost Membru al Parlamentului României  

Ion VARLAM –Președintele PCG, Ex Consilier al Regelui Mihai I și al  Președintelui PNȚCD Corneliu Coposu, Fost Deținut Politic Anti-Comunist                         

București, Luni, 25 Mai 2020

Tags:

Lasă un comentariu