Sistemul sanitar din ţara noastră a stârnit nemulţumirea întregii populaţii.

Cauzele reale ale acestei situaţii trebuie evidenţiate dacă dorim o reală corectare.

Acestea sunt:

–         Dotarea precară a multor spitale de stat şi gospodărirea defectuasă a dotărilor existente (lipsa de consumabile, lipsa contractelor de mentenanţă, dotări nefolosite).

–         Personalul insuficient (medici, asistente medicale, infirmiere etc).

–         Infrastructura (spitale, policlinici, cabinete) de o calitate îndoielnică.

–         Sistem informatic neperformant.

O îmbunătăţire reală şi rapidă poate fi obţinută prin următoarele:

–         Dotarea corespunzătoare a spitalelor de stat, cu realizarea de protocoale clare de investigaţie pentru metodele scumpe, cu stabilirea criteriilor de urgenţă şi posibilitatea unor liste de aşteptare în situaţii neurgente, clar precizate.

–         Asigurarea obligatorie a mentenanţei dotărilor existente.

–      Reabilitarea şi modernizarea construcţiilor sanitare existente conform normelor moderne şi realizarea de construcţii noi atunci când este necesar.

–      Asigurarea de condiţii minime obligatorii pentru desfăşurarea muncii personalului.

–       Asigurarea unui sistem informatic performant şi a mentenanţei necesare.

Profesor Doctor Ion Victor Bruckner

Membru Fondator al PCG

Fost Ministru al Sanatatii

Tags:

Lasă un comentariu