eliminarea-coruptiei

CORUPŢIA şi TOTALITARISMUL MARXIST

Actuala corupție , cu consecințele ei, nu este un fapt nou, ci constituie o caracteristică constantă a totalitarismului marxist. Demodarea „referințelor” marxiste nu a modificat esența și metodele dominației de tip sovietic.  Toate formațiunile care s-au prevalat de gândirea lui Marx au cucerit, au exercitat puterea și au păstrat-o recurgând sistematic la omucidere (individuală sau colectivă), la jaf, la tâlhărie și fraudă.

Regimurile pretins democratice care au preluat asupra lor „tranziția” către democrație nu sunt decât niște false democrații,  în sensul că mimează strict procedural ritualul democrației: împărțirea parlamentului între putere și o opoziție factice; rocadă între acestea – alternanța fiind organizată de serviciile secrete la buna înțelegere cu părțile interesate. Toate acestea îngăduie aceluiași grup social –  care asigură continuitatea regimului teoretic abolit o dată cu eliminarea „tiraniei roșii” – să guverneze fără a se reforma pe sine și a schimba funcționarea sistemului oficialmente dispărut.

Pentru motivele de mai sus, sistemul comunist este – ca şi „emanațiile” sale –  orânduirea politică a crimei organizate și cade sub incidența Codului Penal din țările civilizate. Comuniștii sunt niște răufăcători profesioniști specializați în asasinat, banditism și înșelătorie, al căror scop real este acapararea tuturor bunurilor, bogățiilor și veniturilor  acelora pe care îi supun cu forța și îi stăpânesc prin diversiune și teroare.

Acești deținători ai domeniului rezultat din etatizare, îl stăpânesc în calitate de „împuterniciți” ai „poporului” – definit ca „expresie a clasei muncitoare” – și-l folosesc după bunul lor plac ca uzufructuari.

Noii deținători ai puterii, proveniți tot din casta celor numiți de Stalin spre a exercita în numele lui puterea la București, au procedat, după 1989, la „reforme” menite să oculteze împărțirea între ei a pradei prin „privatizări”, „restituiri” și alte trucuri juridice care au avut ca efect ieșirea din indiviziune și constituirea imenselor latifundii de care se bucură ei astăzi.

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II