Creșterea rolului familiei, învățământului, culturii, bisericii și mass-mediei în reconstrucția societății
(Măsuri generice)

a) Promovarea și sprijinirea vieții sociale axată pe răspundere personală, în primul rând a întemeierii unei familii, bazată pe căsătoria ca uniune naturală între un bărbat și o femeie.

b) Promovarea relațiilor corecte în cadrul familiei și a responsabilității părinților în educația copiilor în spiritul valorilor și principiilor creștin-democrate.

c) Perfecționarea sistemului asigurărilor sociale prin favorizarea efortului de creștere a copiilor și a activității de îngrijire familială, în spiritul echității funcționării contractului între generații.

d) Dezvoltarea unui sistem eficient și modern de consultanță familială.

e) Perfecționarea asistenței pentru copiii fără familie și diversificarea stimulentelor acordate familiilor de plasament pentru copiii fără familie sau abandonați.

f) Perfecționarea învățământului preuniversitar prin punerea accentului pe formarea unui sistem de gândire solid și dezvoltat, precum și pe clădirea unei culturi largi și solide.

g) Stimularea promovării la toate nivelurile de învățământ a valorilor și principiilor creștin-democrate de moralitate, democrație desăvârșită, dreptate, solidaritate, respect pentru alteritate și patriotism luminat, precum și a familiei, comunității și binelui comun ca bază a societății umane; promovarea educației pe bază de modele; asigurarea educației civice.

h) Perfecționarea reglementărilor și a aplicării acestora privind prevenirea și combaterea violenței în școli, a delicvenței juvenile, a consumului de droguri și a prostituției în rândul minorilor și tineretului, precum și privind infracțiunile săvârșite cu violență.

i) Stimularea menținerii moștenirilor și tradițiilor culturale și spirituale ale poporului nostru; creșterea sprijinului pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național. Perfecționarea promovării culturii române în străinătate.

j) Asigurarea accesului cetățenilor la produsele culturale de bază.

k) Creșterea bugetului alocat instituțiilor culturale și dezvoltarea finanțării în parteneriat public-privat a unor activități culturale.

l) Dezvoltarea parteneriatului cu Biserica privind misiunea ei de consolidare a comportamentului etic-moral al enoriașilor și de transmitere a valorilor creștin-democrate tradiționale. Susținerea predării religiei și istoriei religiei în școli primare, gimnazii și licee.

m) Definirea misiunii mass-mediei, inclusiv social-mediei, în formarea și dezvoltarea la cetățeni a spiritului de moralitate, solidaritate și responsabilitate civică, precum și sprijinirea ei în îndeplinirea acestei misiuni și în întărirea respectării deontologiei profesionale; sprijinirea creșterii responsabilității privind mesajele transmise prin social-media.

 

Intra in legatura cu noi

Secretariatul PNTMM iti da la dispozitie cu informatii sau intrebari legate de activitatea partidului.

Calea Victoriei Nr. 155, Blocul D. 1, Tronsonul VI (Scara VI ), Etajul II