La 24 Octombrie 2019, osemintele lui Franco, salvatorul Spaniei şi al Europei Occidentale de sub ameninţarea ocupaţiei comuniste, au fost scoase în mod barbar din Mausoleul Naţional.

Aducem alăturat PROTESTUL PCG trimis Ambasadorului Spaniei la Bucureşti, în 4 Aprilie 2019.

Nu-l alungaţi pe Salvatorul Spaniei şi al Civilizaţiei Europene din Mausoleul Reconcilierii Naţionale !

 Guvernul socialist spaniol vrea să-l scoată din Mausoleul Reconcilierii Naţionale pe ȋnsuşi Autorul Reconcilierii: Francisco FRANCO !

 Excelenţă,

Cu mare indignare aflãm cã unul din marii bãrbaţi de stat europeni este supus meschinãriei vindictelor politice. Împreunã cu W. Churchill, Francisco Franco Bahamonte va rãmâne figura simbolicã a salvãrii civilizaţiei pe solul unde s-a nãscut şi s-a dezvoltat ea de-a lungul veacurilor. Toatã lumea – este suficient sã rãsfoieşti presa europeanã din vremea aceea pentru a te convinge – reacţiona cu groazã la ororile barbariei care au fost de la Jacobini încoace apanajul stângii pretins revoluţionare, care se desfãşurau în Spania rãzboiului civil (1936-1939): şapte mii de preoţi şi călugări au fost ucişi, unsprezece mii de biserici distruse.

Franco a salvat de la exterminarea în masã zeci – poate chiar sute – de mii de spanioli a cãror distrugere era planificatã şi în curs de executare când victoria sa a pus capăt sãlbãticiilor aşa zisului Front Popular.                                                                                     

Noi, cei din Europa de Est ştim bine ce înseamnã „front popular” şi „rãzboi civil” pentru comunişti şi stângişti. Front popular este expresia ce acoperã federarea forţelor antidemocratice care urmãresc desfiinţarea pluralismului real în scopul venirii la putere a unor formaţii comandate de agenţii Moscovei spre instaurarea sistemului partidului unic mascat prin federarea micilor partide vasalizate de comunişti.

Rãzboiul civil promovat de comunişti nu este decât glorificarea  masacrelor de civili a cãror anihilare fizicã este erijatã în exigenţa  luptei de clase. Aşa cum s-a întâmplat pretutindeni unde comuniştii au pus mâna pe putere.

Comunismul, fiind expresia politicã a crimei organizate şi comuniştii nişte rãufãcãtori specializaţi în omucidere, jaf şi fraudã, este evident cã nu pot fi combãtuţi prin mijloacele angelice propuse de democraţii imbecili sau complici. Astãzi, având în vedere revenirea Rusiei la mijloacele de dominaţie şi expansiune descrise de Marx în ajunul Rãzboiului Crimeii, cine nu este un anticomunist riguros şi activ, nu este un democrat credibil!

W. Churchill a înţeles acest lucru în contextul similar din 1937 şi i-a convins pe conservatorii englezi şi pe francezii lui Daladier de necesitatea strategicã a abandonãrii Frontului Popular – mai periculos pentru democraţie decât dictatura lui Franco – şi susţinerea discretã a celui care prezenta garanţii împotriva barbariei bolşevice.          

Am înţeles ceea ce înseamnă fascism pentru comunişti: este eticheta prin care justifică scoaterea din viaţa politică a democraţilor care îndrăznesc să-i înfrunte. Indiferent dacã Franco a fost cu adevãrat fascist sau dacã aceastã calificare nu este decât simplul efect al hegemoniei ideologice a stângii marxiste, el a fost şi rãmâne  – ca şi vecinul sãu portughez – un important salvator al Europei – pe care amândoi au salvat-o de totalitarismele hitlerist şi stalinist, refuzând categoric angajarea ţãrilor lor de o parte sau alta a rãzboiului de care depindea nu doar soarta Europei, ci a civilizaţiei însãşi. 

Indiferent de cecitatea meschinã a celor frustraţi de înfrângerea lor din 1939, Franco rămâne pentru toţi europenii salvatorul Europei continentale.

Excelenţa Voastră, 

Cerem imperios ca Parlamentul Regatului Spaniei să oprească imediat acest act imoral politic, barbar şi contrar intereselor Poporului Spaniol, contrar civilizaţiei Europene.

Cu Bună-Credinţă,  

Bucureşti, 04 Aprilie 2019

Ion VARLAM   – Preşedinte

Liviu PETRINA – Preşedinte Executiv                   

Tags:

Lasă un comentariu